Behoud banen Drenthe door inzet op energietransitie

Geplaatst op: woensdag 21 november 2018

‘Voortbouwen op de energie van Drenthe, een nieuw economisch perspectief’

Samen met Attero, Drenthe College, gemeente Assen, gemeente Emmen, NAM en RENDO zet provincie Drenthe in op de energietransitie voor behoud van banen in Drenthe na het gasbesluit van minister Wiebes. Hiervoor hebben de partijen het werkgelegenheidsplan Drenthe 4.0 ‘Voortbouwen op de energie van Drenthe, een nieuw economisch perspectief’ opgesteld. Directeur Generaal Sandor Gaastra nam, namens minister Wiebes van EZK, het plan in ontvangst van gedeputeerden Henk Brink en Tjisse Stelpstra.

Een nieuw economisch perspectief
Aanleiding voor het opstellen van het banenplan is het besluit van de minister om de gaswinning uit het Groninger veld af te bouwen. Daarbij dreigen ruim 7000 banen in Drenthe te verdwijnen. Het plan is geënt op kansen in vernieuwing en verduurzaming van de energievoorziening, zoals het hergebruik van de fysieke gasinfrastructuur. Ook wil Drenthe de hoogwaardige kennis behouden die in Drenthe aanwezig is over de ondergrond. Dat zou kunnen door een kenniscentrum ondergrond te vestigen in Drenthe. Het plan biedt verder oplossingen als opleiding en omscholing van personeel en ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken om kringlopen te sluiten van energie en grondstoffen. De betrokken partijen vroegen het Rijk om erkenning van de problematiek en steun in de verdere uitwerking en realisatie van de plannen.
Gaastra bevestigde dat het gasbesluit van Wiebes veel impact heeft op het Noorden
en zeker ook op Drenthe. “De werkgelegenheid staat onder druk, maar de kansen zijn ook groot. Voor een regio die al decennia energie levert, is het slim om de voorsprong die er al is te benutten. Drenthe heeft al veel in huis om in te zetten op een koplopers positie in de energietransitie. Die ontwikkeling ondersteunt het Rijk graag,” aldus Gaastra.


Meer berichten over: