Beloningsregeling voor melkveehouders verlengd

Geplaatst op: donderdag 26 juli 2018

Twee maanden extra tijd voor aanvraag beloning.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de beloningsregeling voor melkveehouders met twee maanden te verlengen, zodat melkveehouders meer tijd krijgen om hun duurzaamheidsplan af te maken. Drentse melkveehouders krijgen extra hulp en beloning voor het verduurzamen van hun bedrijf. Die hulp bestaat uit het maken van een duurzaamheidsplan op maat en een financiële beloning voor de duurzame stappen die zij vervolgens weten te realiseren. De eerste vijftig boeren zijn inmiddels gestart met het maken van een dergelijk plan. Met dit besluit kunnen zij tot 30 september 2018 in aanmerking komen voor een beloning.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “We zien veel enthousiaste melkveehouders die letterlijk aan de keukentafel een plan maken voor het verduurzamen van het bedrijf. We willen de ondernemers meer tijd geven om hun plan tot een succes te maken en hiermee in aanmerking te komen voor de beloningsregeling. Een stok achter de deur is soms prettig, maar een goed voorbereid plan kost even tijd.”

Jan Bloemerts van LTO Noord: “In de rest van het land wordt naar deze Drentse aanpak gekeken omdat het belonen van boeren voor verbeteringen van één of meerdere indicatoren zoals stikstof, fosfaat, ammoniak, klimaat of weidegang nieuw is in Nederland. Per indicator kunnen melkveehouders een beloning krijgen van vijfhonderd euro, wat op kan lopen tot maximaal 7.500 euro in drie jaar. Op deze manier bieden we melkveehouders niet alleen inzicht in de bedrijfsvoering, maar door middel van de beloning motiveren we hen ook om daadwerkelijk stappen te nemen om het bedrijf duurzamer en toekomstgerichter te maken.”

De regeling komt voort uit het Programma Toekomstgerichte Landbouw en is in samenwerking met LTO Noord, Natuur en Milieufederatie en het Drents Agrarisch Jongeren Contact. Bekijk hier het programma Toekomstgerichte Landbouw in een notendop: https://bit.ly/2zRBts6 of kijk op www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl.


Meer berichten over: