Bibliotheken bereiden zich voor op toekomst

Geplaatst op: donderdag 12 september 2013

De stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo heeft haar jaarstukken aan het college gepresenteerd. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening 2012) laten zien dat de bibliotheek,in financiële zin, een goed jaar heeft gedraaid. Wel laat 2012 een lichte terugloop zien van zowel het aantal betalende leden als de uitleencijfers.
De bibliotheek bereidt zich voor op de toekomst: beëindigen van de bibliobus, modernisering en digitalisering van de bibliotheken, voorbereiden van een andere vorm van bibliotheek: bibliotheek op school.
De noodzakelijke, door de gemeente opgelegde bezuinigingen van in totaal € 90.000 structureel voor 2014 kunnen binnen de begroting worden opgevangen. Het bestuur bereidt maatregelen voor om ook voor de jaren daarna met de lagere subsidie de bibli- otheekvoorziening –in gemoderniseerde vorm- in stand te houden.


Meer berichten over: