Boodschap voor Tweede Kamerleden over dreigende sluitingen

Geplaatst op: vrijdag 19 april 2013

Drentse Statenleden geven Tweede Kamerleden boodschap mee:

Drenthe dreigt onevenredig zwaar te worden getroffen door concentratie rijksdiensten

ASSEN – De werkgelegenheid in Drenthe mag niet onevenredig zwaar getroffen worden door de sluiting van gevangenissen, de concentratie van rijksdiensten en verkoop van rijksgebouwen. De Drentse fractievoorzitters hebben daarbij aangedrongen op compenserende maatregelen ten gunste van de Drentse arbeidsmarkt. Dit is de boodschap die de Drentse fractievoorzitters vrijdag 19 april 2013 “meegaven” aan Tweede Kamerleden die op uitnodiging van de Drentse staten op werkbezoek waren in Assen en Veenhuizen.

In het gesprek met de Kamerleden benadrukte Commissaris van de Koningin, de heer J. Tichelaar dat Drenthe sinds 2005 al 1500 banen heeft verloren door diverse maatregelen van het Rijk en er nog eens 1500 banen dreigen te verdwijnen. Het UWV Werkplein toonde de Kamerleden de meest recente werkloosheidscijfers waarbij het Drentse percentage inmiddels bijna 10 procent is. In Hoogeveen is het percentage van mensen zonder werk inmiddels ruim 14 procent. Bij toch al hoge werkloosheidscijfers mag Drenthe niet nog eens extra worden geraakt, aldus de Drentse vertegenwoordiging (o.a. ROC’s, VNO/NCW, UWV Werkplein).

Na een discussie in de Statenzaal werd een bezoek gebracht aan “Veenhuizen”, waar museumdirecteur de heer P. Sluiter uitleg gaf over de geschiedenis en het unieke van detentie in “Veenhuizen”.

Nog voor de zomer zal er in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden over het voorgenomen beleid.

Vanuit de Tweede Kamer waren aanwezig:
–    Dhr. Van der Linde (VVD)
–    Dhr. De Vries (PvdA)
–    Mevr. Van Toorenburg (CDA)
–    Mevr. Wolbert (PvdA)
–    Dhr. E. Ziengs (VVD)


Meer berichten over: