B&W: “Iedereen moet volwaardig kunnen meedoen”

Geplaatst op: dinsdag 17 juli 2018

We moeten naar een ‘inclusieve samenleving’, waarin alle inwoners, dus ook mensen met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen. Dit gaat zwaar meewegen bij de ontwikkeling van nieuw gemeentelijk beleid. Ook moet bestaand beleid stap voor stap worden aangepast.
Die visie presenteert het college van B&W in zijn visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’. Deze ligt vanaf woensdag (18 juli) zes weken ter inzage. Iedere inwoner en (andere) belanghebbende kan zijn zienswijze op de visie kenbaar maken. Ook ter inzage ligt de ontwerp-notitie “Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid”. Daarin werken B&W een deel van de visienotitie verder uit.

B&W zijn in hun inclusie-ambitie mede gemotiveerd door het VN-Verdrag van 14 juli 2016 voor de rechten van mensen met een beperking. Nederland is door dit verdrag verplicht zich voor een inclusieve samenleving in te zetten.

Lees meer op de site van de gemeente

 


Meer berichten over: