B&W presenteren visie op bibliotheken

Geplaatst op: donderdag 19 december 2019

B&W presenteren visie op bibliotheken: Van uitlener van boeken naar sociaal knooppunt in het dorp.

De gemeente Tynaarlo ziet een belangrijke rol voor de bibliotheek in het vergroten van het welzijn van haar inwoners. Dat staat in de visie die B&W hebben vastgesteld voor de bibliotheken in de gemeente. De komende jaren maakt de bieb daarvoor een omslag: van traditionele uitlener van boeken naar een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor onderwijs, welzijn en cultuur. Om dit mogelijk te maken, vragen B&W aan de gemeenteraad om de geplande bezuinigingen vanaf 2022 terug te draaien.
“In Tynaarlo investeren we de komende jaren nog meer in de positieve gezondheid van onze inwoners”, vertelt wethouder Oetra Gopal. “Dat wil zeggen dat wij alle activiteiten voor welzijn, sport, cultuur en onderwijs zo toegankelijk mogelijk willen maken. Wij geloven dat dit een positieve bijdrage levert aan het welzijn van onze inwoners. En dat dit ervoor zorgt dat onze inwoners minder snel extra zorg en ondersteuning nodig hebben. De bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol.”

Bibliotheek blijft op school
Volgens B&W ontwikkelt de bibliotheek zich de komende jaren van traditionele uitlener van boeken naar een ontmoetingsplek voor jong en oud. Gopal: “Een sociaal knooppunt in het dorp. Een plek waar je een kopje koffie drinkt, de krant leest en dorpsgenoten ontmoet. Waar je cursussen en trainingen volgt en een breed scala aan activiteiten wordt georganiseerd. Om die reden vinden we dat er in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren een bibliotheek moet blijven. En dat de bibliotheek aanwezig blijft op onze scholen.”

Samenwerking
Wethouder Gopal benadrukt dat het belangrijk is dat culturele en welzijnspartners meer gaan samenwerken. Dat we nog meer de verbinding zoeken met Trias, de sociale teams en culturele instellingen. Door hun krachten te bundelen kunnen zij beter inspelen op maatschappelijke problemen zoals laaggeletterdheid, eenzaamheid en sociale problematiek. “Om deze samenwerking te stimuleren nemen we als gemeente de regie”, zegt Gopal. “Deze visie is hiervoor het startpunt.”

Veel vertrouwen voor de toekomst
Lammie van der Tuuk, manager van de Openbare Bibliotheek Tynaarlo, reageert verheugd op de collegevisie. “Het sluit naadloos aan bij de ontwikkeling die wij zelf voor ogen hebben en die we hebben vastgelegd in onze toekomstvisie ‘De bibliotheek kleurt jouw leven.’ Wij zijn blij dat het college inziet dat de geplande bezuinigingen teruggedraaid moeten worden. Dit geeft ons de ruimte en duidelijkheid die we nodig hebben om onze gemeenschappelijke visie verder uit te werken in concrete plannen.”

Cultuurhuis Eelde – Paterswolde
Een voorbeeld daarvan is de pilot ‘Cultuurhuis Eelde – Paterswolde’. In deze pilot werken Historische Vereniging Ol Eel, Muziekvereniging Nieuw Leven, de bibliotheek en welzijnsstichting Trias samen aan gezamenlijk aanbod van activiteiten voor alle inwoners van Eelde – Paterswolde. Hiervoor worden de partijen samen gehuisvest in de panden van Ons Dorpshuis en De Notenkraker.

Begin 2020 wordt de collegevisie op de bibliotheek ter instemming aangeboden aan de gemeenteraad.


Meer berichten over: