B&W willen helpen gebouwen toegankelijk te maken

Geplaatst op: dinsdag 17 juli 2018

Wie een gebouw met een publieksfunctie toegankelijker wil maken, gaat wat burgemeester en wethouders van Tynaarlo betreft in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant, winkel, onderwijsgebouw, museum of pand van een vrijwilligersorganisatie. De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, met een maximum van € 3.000 per aanvraag.

Dat stellen B&W voor in de ontwerp-notitie “Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid”, die vanaf woensdag (18 juli) zes weken ter inzage ligt. Iedere inwoner en (andere) belanghebbende kan bij B&W zijn zienswijze op de notitie kenbaar maken. De notitie is een uitwerking van de ook nieuwe visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ van B&W, die óók ter inzage ligt.

Bij de verbeteringen van de toegankelijkheid kunnen we onder andere denken aan:
a) het verbreden van toegangsdeuren;
b) het aanpassen van sanitaire voorzieningen;
c) het opheffen van niveauverschillen met een lift of hellingbaan;
d) het aanbrengen van een extra trapleuning;
e) een opstelplaats voor een rolstoel of een vervoersvoorziening bij de toegangsdeur (op eigen terrein);
f) elektrische deuropeners;
g) een ringleiding voor slechthorenden.
h) drempelhulpen en vlonders.

Wethouder Oetra Gopal roept iedereen op om mee te denken over manieren om onze gemeente voor iederéén toegankelijk te maken: “Iedereen van ons moet mee kunnen, ook wie de pech heeft gehad om bijvoorbeeld in een rolstoel terecht te gekomen. Maar dat kunnen we als gemeente niet in ons eentje voor mekaar krijgen, dat moeten we samen doen. En dat willen wij als B&W graag stimuleren, onder meer met een subsidieregeling.”

Gemeentelijke gebouwen aangepast
“Uiteraard pakken we als gemeente ook onze eigen gebouwen aan,” zegt wethouder Gopal. “Zo moet een nieuw pand voor iedereen goed toegankelijk worden.” Uitgangspunt daarbij is het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’. De eisen voor toegankelijk daarin zijn hoger dan de ‘normale’ van het Bouwbesluit, waaraan alle nieuwbouw moet voldoen.
Voor relatief eenvoudige, effectieve aanpassingen aan bestaande gemeentelijke gebouwen komt een apart budget. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een douchezitje en beugels in de douche van een sportaccommodatie. Of het wegwerken van niveauverschillen vóór de ingang van een accommodatie.
Grotere veranderingen aan eigen gebouwen brengt de gemeente aan wanneer een pand al om andere redenen verbouwd wordt en bij groot onderhoud.

Uw visie
Geïnteresseerd in verbetering van de toegankelijkheid? Ga dan naar de website van de gemeente, www.tynaarlo.nl, en kijk bij Actualiteiten en daaronder bij ‘Iedereen moet mee kunnen doen’.
Daar kunt u de hele notitie lezen of downloaden. Ze ligt van 18 juli t/m 28 augustus tijdens openingstijdens ook ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 in Vries.
Ook de algemenere visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ ligt ter inzage.

Reageren op de ontwerp-notities kunnen inwoners en (andere) belanghebbenden tot en met 28 augustus bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA te Vries.


Meer berichten over: