College GS wil verdubbeling budget voor zonnepanelen

Geplaatst op: woensdag 2 juli 2014

‘Zonnelening groot succes
Gedeputeerde staten willen vanwege het grote aantal aanvragen 1,2 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor de bestaande zonnelening die een aanzienlijk lager rentepercentage heeft dan een lening bij de reguliere bank. Voor de zonnelening, die per 1 januari 2014 van kracht is, had het college al 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Gedeputeerde Henk van de Boer (VVD): Na een evaluatie blijkt het beschikbare budget in bijna alle gemeenten al te zijn uitgeput en lijkt minimaal het dubbele op korte termijn uitgezet te kunnen worden. “We willen voorkomen dat we mensen op zo’n korte termijn al moeten teleurstellen omdat de pot leeg is.”

Oorspronkelijk zouden GS op basis van de evaluatie besluiten over herverdeling van de middelen, afhankelijk van het succes per gemeente. Pas in december was een besluit over een eventueel aanvullend budget aan de orde. De snelheid waarmee  het budget in alle gemeenten opraakt, maakt dat een herverdeling niet nodig is en de besluitvorming over verhoging van het budget direct met de evaluatie al plaatsvindt.

Aan de verdubbeling van het budget per gemeente stelt het college de eis dat de gemeente zelf ook een vergelijkbaar bedrag extra beschikbaar stelt, een informatiebijeenkomst organiseert en de online zonnekaart nog 4 jaar in de lucht houdt. Uit de evaluatie blijkt ook dat de zonnekaart  (http://www.drenthe.zonnekaart.nl/) een flinke stimulans is geweest voor huiseigenaren om gebruik te maken van de zonnelening. Van ieder dak is hierop de geschiktheid voor zonne-energie te zien.
De extra middelen voor de zonnelening komen uit het bestaande budget van het provinciale programma Klimaat en Energie en resterend budget voor duurzaamheidsleningen.


Meer berichten over: