Cultuurconvenant: 10 culturele allianties

Geplaatst op: donderdag 12 oktober 2017

Door en voor Drenthe
Cultuurconvenant: 10 culturele allianties

De provincie Drenthe en de Drentse gemeenten hebben hun samenwerking op het gebied van cultuur versterkt met het ondertekenen van het cultuurconvenant 2017-2020. Tijdens het FestiValderAa 2017 werd al een culturele impuls van bijna 1 miljoen euro bekendgemaakt. Nu zijn in het convenant 10 gezamenlijke cultuurprojecten benoemd, die in het teken staan van het verbinden en stimuleren van initiatieven uit de Drentse samenleving.

Gedeputeerde Cees Bijl wil goede ideeën graag de ruimte geven: “Als college willen een positieve dynamiek brengen in het culturele klimaat van Drenthe. Cultuur dichtbij voor iedereen. De ervaring leert dat gesprekken met inwoners, ondernemers en gemeenten mooie initiatieven opleveren. Die willen we samen tot bloei brengen, zonder teveel belemmeringen.”

10 allianties van gemeenten en provincie Voor de samenwerking zijn door gemeenten en provincie 10 ambities uitgewerkt in regionale en provinciale allianties. De allianties zijn: kleine musea, verhalenwerven, cultuurhistorische en archeologische kaarten, archeologische belevingspunten, WO II archeologie, jonge ontginningen en ruilverkavelingen, funerair erfgoed (o.a. hunebedden), ondersteuningsloket, Route 67 en talentontwikkeling jeugd.

Cultuur door en voor Drenthe is het uitgangspunt. Bij een ‘Verhalenwerf’ bijvoorbeeld delen mensen die zich verbonden voelen met een plek, een traditie of een historisch voorwerp hun verhalen daarover, zodat nieuwe verhalen ontstaan. ‘Jonge ontginningen en ruilverkavelingen’ hebben een belangrijke stempel gedrukt op het huidige Drentse landschap. Met hulp van gemeenten en inwoners kan hierover meer kennis verzameld en gedeeld worden met de bevolking.

1+1=3
Met de ondertekening van het cultuurconvenant wordt uitvoering gegeven aan de provinciale Cultuurnota 2017-2020 “De verbeelding van Drenthe”. Samenwerken met gemeenten is hier een belangrijk onderdeel van. In de culturele allianties maken de partijen goede afspraken over doelen, taakverdeling en prioriteiten. Zo wordt gewerkt aan een bloeiend cultuuraanbod waar inwoners, bezoekers en ondernemers van profiteren en aan mee kunnen doen.


Meer berichten over: