Daling OZB 2015 in gemeente Tynaarlo

Geplaatst op: woensdag 28 januari 2015

Het tarief voor de OZB zoals in het najaar van 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt dit jaar naar beneden bijgesteld. Dit is mogelijk omdat de totale WOZ waarde van woningen zich in Tynaarlo positiever heeft ontwikkeld dan vooraf was ingeschat. De gemeenteraad heeft besloten dat de inkomsten uit Onroerende Zaak Belasting die door onze huiseigenaren wordt betaald mag toenemen met maximaal 2%. Wethouder financiën, mevrouw Hofstra is hier blij mee: “We willen voorkomen dat wij onze inwoners zwaarder belasten dan nodig is.”

Voorgesteld gaat worden de percentages in artikel 5 van de Verordening onroerende zaakbelasting 2015 als volgt vast te stellen:
Eigenaren woningen:             0,1163%  i.p.v   0,1179%
Eigenaren niet-woningen:    0,1307%  i.p.v.  0,1291%
Gebruikers niet-woningen:  0,0833%  i.p.v.  0,0821%


Meer berichten over: