De Fledders niet en Zeegse wel?

Geplaatst op: maandag 13 februari 2017

Gisteren ontving de redactie onderstaand bericht van de PvdA fractie in onze gemeenteraad.

“Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschrift aan de gemeenteraad

Geacht college,

Met belangstelling hebben we kennisgenomen van de grondoverdracht achter de Goldakkers in Zeegse. We hebben hier als fractie vanuit de gemeente, met name uit de wijk De Fledders in Vries, de nodige vragen over gekregen. De in Zeegse gesitueerde gemeentelijke groenstrook van circa 4.700 m2 is opgeknipt in percelen grond die zijn toebedeeld aan de bewoners, ‘om niet’. De enige kosten die de bewoners zelf maken zijn de overdrachtsbelasting en het honorarium van de notaris. Ook het laatste, afsluitende groenonderhoud wordt door de gemeente nog verzorgd. Afgezet tegen de gebruikelijke verkoopprijs die de gemeente Tynaarlo voor ‘snippergroen’ hanteert (van 50 euro per m2) gaat het hier om een totale schenking van 235.000 euro. Er zijn bewoners bij die 500 m2 grond aan hun kavel mogen toevoegen, met omgerekend een waarde van 25.000 euro (exclusief de waardestijging van hun woning). Ter plekke zien we overigens dat de bewoners de groenstrook inmiddels al enkele jaren in bezit hebben genomen.

In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

– Wat verstaat de gemeente eigenlijk onder ‘snippergroen’?

– Wat is het verschil tussen de situatie aan de Goldakkers en die in bijvoorbeeld Vries, waar aanwonenden van De Fledders wel voor de grond moeten betalen? Waarom wijkt u af van het gelijkheidsbeginsel?

– Mag de gemeente deze grond (nog) wel verkopen, nu de bewoners deze reeds langjarig in bezit hebben?

– Wat is de status van het beleid voor snippergroen dat het college aankondigde in de Begroting 2015. Gaan we op meer plekken snippergroen verkopen dan wel om niet weggeven? Welke uitgangspunten en criteria wil het college daarbij hanteren?

– Waarom is de afgelopen jaren door de gemeente niet gehandhaafd op het door de bewoners in bezit nemen van de groenstrook?

– Wilt u hiermee een ontwikkeling in gang zetten waarmee het voor (groepen) bewoners aantrekkelijk wordt om zich (grote) delen van het openbaar gebied toe te eigenen?

Met vriendelijke groet,

Fractie PvdA Tynaarlo
12 februari 2017”


Meer berichten over: