‘De huishoudschool was goed genoeg’

Geplaatst op: dinsdag 26 juni 2018

Waarom zijn er nog steeds minder vrouwen dan mannen aan de politieke top? Willen vrouwen soms niet? Zijn er te weinig vrouwen die deze functies aankunnen? Hierover ging de interactieve bijeenkomst ‘Niemand buitenspel – diversiteit in de politiek’ in het provinciehuis te Assen. De avond vindt nogmaals plaats op 2 oktober 2018.

De bijeenkomst werd bezocht door zo’n 50 mensen uit het openbaar bestuur: raadsleden, statenleden waterschapsbestuurders en bestuurders van politieke partijen in Drenthe. De diverse sprekers leverden voer voor debat en discussies.

Hoogleraar Mineke Bosch bracht nuance door de achtergronden en de historie van huidige denkbeelden te vertellen. Voetbalbestuurder Michael van Praag liet af en toe een kritische noot horen. Oud-politicus en schrijver Marga Kool vertelde over haar loopbaan. Kool kwam uit een bescheiden Drentse boerenfamilie. ‘De huishoudschool was mooi genoeg in die tijd.’ Devika Partiman, Stichter van Stem op een Vrouw, vertelde hoe zij dit initiatief van Suriname naar Nederland bracht en waarom het nodig is. Partiman liet zien dat er een kleine stijging is van vrouwen in de gemeenteraden. In Drenthe is het aantal vrouwen nu zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het was een dynamische avond met levendige discussies, gelach én muziek en zang van Arno van der Heyden en pianist Bas Mulder.

Niemand buitenspel werd georganiseerd door stateninitiatief Vrouwen Kiezen en de waterschappen Drents-Overijsselse Delta en Vechtstromen. Op 2 oktober organiseert Vrouwen Kiezen namens de provincie Drenthe een extra bijeenkomst over diversiteit in de politiek. Deze is gratis toegankelijk voor alle inwoners van Drenthe.

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-en-bestuur/100-jaar- vrouwen


Meer berichten over: