De klachtenregeling van de gemeente

Geplaatst op: dinsdag 29 maart 2016

Inwoners die na contact met de gemeente niet tevreden zijn over de dienstverlening, kunnen een klacht indienen. Bijvoorbeeld als de gemeente afspraken niet nakomt, brieven niet beantwoordt of geen (volledige) informatie geeft over een bepaald onderwerp. En ook als de inwoner het contact met een medewerker of bestuurder als onprettig heeft ervaren.

Op www.tynaarlo.nl staat hoe de klachtenregeling, in de rubriek ‘Gemeente’, tabblad ‘Service, inspraak en klachten’. De klachtencoördinator van de gemeente is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer: 0592-266662.


Meer berichten over: