De nieuwe commissaris volgens Drenthe

Geplaatst op: zaterdag 3 juni 2017

Het Drents parlement heeft de afgelopen weken alle Drenten uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe commissaris van de Koning. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. We hebben in totaal  2.182 reacties ontvangen! Het Drents parlement bedankt alle mensen die gereageerd hebben hier hartelijk voor.

Wie hebben de enquête ingevuld?
De jongste deelnemer is 13 jaar en de oudste  is 92 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers is 56 jaar. Door de inzet van social media tijdens de campagne is geprobeerd om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. De groep tot 30 jaar is daardoor relatief goed vertegenwoordigd. De groep 60-70 jarigen is oververtegenwoordigd. Niettemin lijkt de inzet van sociale media geleid te hebben tot een redelijke representatieve leeftijdsverdeling.

De meeste enquêtes zijn ingevuld door inwoners uit de gemeenten Assen (363) en Emmen (397). De verdeling van de reacties over de Drentse gemeenten geven een goed beeld van de daadwerkelijke geografische verdeling van inwoners over de provincie.

Veruit de meeste mensen zijn bij de enquête terechtgekomen via Facebook, gevolgd door de website van RTV Drenthe. Gedurende de gehele campagne zijn berichten en filmpjes geplaatst, onder andere van Drenten die vertelden wat zijn belangrijk vinden voor de nieuwe commissaris. Het meest bekeken filmpje is maar liefst 35.250 keer bekeken.

De resultaten
Op verschillende manieren hebben inwoners van Drenthe hun mening kunnen geven over de nieuwe commissaris van de Koning: via een online enquête, een enquête in de huis-aan-huisbladen of een flyer met de enquête (onder andere uitgedeeld op de markt in Emmen).

Aan de hand van de meerkeuzevragen presenteren we hieronder de hoofdlijn van de resultaten van de publiekscampagne. Bij iedere vraag zijn de twee meest gegeven antwoorden vermeld.

1)    Mijn commissaris…
is gericht op de samenwerking binnen en buiten Drenthe
brengt belangen en mensen bij elkaar
2)    Mijn commissaris…
behartigt de Drentse zaak binnen en buiten Drenthe
is benaderbaar, mensgericht
3)    Mijn commissaris…
staat midden in de Drentse samenleving, weet wat er speelt
is in staat knopen door te hakken
4)    Mijn commissaris…
krijgt zaken voor elkaar
heeft inlevingsvermogen, kan relativeren
5)    Mijn commissaris:
zorgt voor een goede samenwerking tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven en organisaties
maakt zich hard voor de leefbaarheid van stad en platteland

En nu?
De resultaten neemt het Drents parlement mee bij het opstellen van de profielschets. Naast inwoners zijn ook maatschappelijke organisaties, ondernemers en bestuurders uit Drenthe gevraagd mee te denken over de nieuwe commissaris.
Op woensdag 21 juni overhandigt het Drents parlement de profielschets aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Op deze dag zullen ook de uitgewerkt resultaten van de enquête op de website www.drentsparlement.nl bekend gemaakt.


Meer berichten over: