Draagvlak voor Drentse Duitslandagenda

Geplaatst op: donderdag 16 november 2017

Grote bereidheid om samen te werken.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Drentse Duitslandagenda ter vaststelling aan Provinciale Staten gestuurd. In de afgelopen maanden is gebleken dat de thema’s die Gedeputeerde Staten in de conceptversie van de Duitslandagenda hebben benoemd, breed worden gedeeld. Ook bleek een grote mate van bereidheid om samen te werken aan de verdere invulling en concrete uitwerking.

Het intensiveren van de samenwerking met Duitsland moet leiden tot een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren meer vanzelfsprekend worden. In de Drentse Duitslandagenda zijn tien beleidsprioriteiten geformuleerd die daaraan bijdragen. In de periode 2017-2020 zal de focus inhoudelijk liggen op de bevordering van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, export- en grensoverschrijdende innovatiebevordering binnen het mkb, de ontwikkeling van het personen- en goederenvervoer op de spoorlijn Emmen-Coevorden x Nordhorn-Rheine en samenwerking op het gebied van energie en klimaat.

Gedeputeerde Cees Bijl ziet in de waardering vanuit de bestuurlijke partners een goede basis: “Dit is immers een opgave met een gezamenlijk belang. Samen kunnen we initiatieven en partijen verbinden en werkzoekenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties inspireren om grensoverschrijdende kansen te benutten en te verzilveren.”


Meer berichten over: