Drenthe ondertekent convenant Weidegang

Geplaatst op: dinsdag 20 december 2016

Provincie Drenthe heeft het landelijke convenant Weidegang ondertekend. Met de steun voor dit convenant wil de provincie Drenthe de weidegang in de provincie bevorderen. Met weidegang wordt bedoeld dat koeien minimaal 120 dagen per jaar gedurende 6 uren in de wei lopen. Het convenant is inmiddels door meer dan 75 partners ondertekend en gezamenlijk is het doel om zoveel mogelijk koeien in Nederland Weidegang te bieden.

Toekomstgerichte landbouwsector
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Voor een toekomstgerichte landbouwsector in Drenthe zetten wij in op grondgebondenheid. Dit betekent dat boeren voldoende grond hebben voor het aantal koeien dat zij bezitten. Er is een sterke relatie tussen grondgebondenheid en weidegang, want een melkveebedrijf met voldoende grond zal eerder weidegang kunnen toepassen dan een melkveehouderij met relatief weinig grond. Weidekoeien zijn één van de kenmerken van het Drentse Landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft.”

Toepasselijk voorbeeld
Jumelet: “Een toepasselijk voorbeeld in Drenthe is het zuivelbedrijf Katshaar in Schoonebeek. Verschillende boeren uit het Noorden leveren hier hun melk van weidekoeien en hiervan worden zuivelproducten gemaakt. Van elk product dat de consument koopt gaat 2 eurocent naar de weidevogels. Zo dragen de weidekoeien bij aan het behoud de weidevogels.”

Plan voor de toekomst
Samen met de landbouwsector werkt de provincie Drenthe aan een plan voor een toekomstgerichte sector. Concrete acties voor onder andere het bevorderen van weidegang maken hier onderdeel van uit. Het plan is een onderdeel van de Provinciale Investeringsagenda en wordt in de eerste helft van 2017 voorgelegd aan Provinciale Staten.


Meer berichten over: