Drenthe op weg naar excellentie!

Geplaatst op: woensdag 14 januari 2015

Zestien basisscholen in Drenthe hebben met succes deelgenomen aan het traject ‘Op weg naar excellentie in Drenthe’. Zij ontvingen vandaag uit handen van gedeputeerde Van der Tuuk het predicaat ‘deelnemer excellente scholen’. ‘We kunnen met trots zeggen dat we hiermee voor lopen op de nieuwe plannen van de Onderwijsinspectie. Een bijkomend en positief effect is het enthousiasme, het delen van ervaringen en de betrokkenheid van de deelnemers’, aldus de gedeputeerde.

Het excellentie traject is gestart in oktober 2010. Uit de Onderwijsmonitor uit datzelfde jaar bleek dat er in Drenthe geen excellente scholen waren. Dit was aanleiding voor de Drentse onderwijsbesturen, gemeenten en de provincie Drenthe om de handen ineen te slaan en te starten met een kwaliteitsslag over de volle breedte van het basisonderwijs. Dit resulteerde in het Drentse kwaliteitsakkoord (februari 2010), dat een aanpak biedt van zwakke en zeer zwakke scholen en een aanpak van zogenaamde risicoscholen. Daarnaast is gekozen om een deel van het budget te bestemmen voor scholen die het al goed doen, maar het nóg beter willen doen. Het “Op weg naar excellentie traject’ in Drenthe.

In het excellentie traject is gewerkt met een speciale Drentse visitatiecommissie. Scholen/schoolbesturen visiteren hierbij elkaar. Hiermee is een instrument ingezet om duurzaam aan onderwijskwaliteit te werken. Inmiddels zijn er elf getrainde visiteurs die op verzoek visiteren.

De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst van de Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor. De Onderwijsinspectie was daarbij ook aanwezig mede omdat zij een nieuw gedifferentieerd toezichtkader gaat toepassen. Een school is dan voldoende, goed, zwak of zeer zwak. Scholen kunnen zich voor het landelijke excellentie traject zelf aanmelden om voor de kwalificatie excellent in aanmerking te komen. Vóór 2020 zal dit nieuwe toezichtkader ingevoerd zijn.


Meer berichten over: