Drentse Green Deal met ORGAplus

Geplaatst op: woensdag 11 juni 2014

“Ontwikkeling nieuwe organische meststof”

Het college van gedeputeerde staten heeft besloten een Drentse Green Deal te sluiten met ORGAplus International BV. Het college wil 95.000 euro beschikbaar stellen aan ORGAplus voor een onderzoek naar het toepassen van restwarmte van Attero BV bij het produceren van organische meststoffen die chemische kunstmest kunnen vervangen.

Het be- en verwerken van meststoffen kost veel energie. Het Energietransitiepark biedt voor ORGAplus mogelijkheden om restwarmte van Attero direct in te zetten bij de productie van kunstmest vervangende organische meststoffen. Ook wordt gekeken of ORGAplus meststoffen en organische stromen van Attero B.V. gebruikt kunnen worden bij het produceren van PLUScompost; een compost met extra bodemvoedende waarde. Met deze samenwerking wordt een CO2- besparing van 15.000 ton per jaar gerealiseerd.

Hans Jansen, directeur ORGAplus: ’gezamenlijk met marktpartijen vanuit een duurzame, ecologisch verantwoorde gedachte gaan we hoogwaardige oplossingen ontwikkelen met meerwaarde voor onze afnemers’.

‘Partijen zijn steeds meer op zoek naar samenwerkingsverbanden om gebruik te maken van elkaars expertise. Het realiseren van deze fabriek op het Energietransitiepark is een win-win situatie. Het toepassen van de vrijgekomen restwarmte bij de afvalverbranding levert hiermee veel meer energie rendement op. Anderzijds wordt groenafval omgezet in een kunstmest vervangend product dat ook goed is voor het milieu, aldus de energiegedeputeerde Henk van de Boer.’

De verwachting is dat de fabriek begin 2016 in gebruik kan worden genomen. De fabriek zal ongeveer 35-40 arbeidsplaatsen opleveren.


Meer berichten over: