Drentse horeca en recreatie profiteren van expertteam

Geplaatst op: woensdag 19 juni 2019

Recreatie- en horecaondernemers in Drenthe kunnen nog een jaar gebruik maken van experts in het Recreatie Expert Team. Provincie Drenthe stelt een bedrag van € 65.000,– beschikbaar voor het team dat op verzoek ondernemers adviseert die willen innoveren, investeren, groeien en/of de verdiencapaciteit van hun bedrijf nog beter willen benutten. Ondernemers die advies willen van het team, kunnen zich aanmelden op de website van het Recreatieschap Drenthe www.recreatieschapdrenthe.nl/recreatieexpertteam

Het Recreatie Expert Team heeft de afgelopen vijf jaar meer dan veertig ondernemers van advies voorzien. Gedeputeerde Henk Brink: “Ondernemers geven aan dat advies van het Recreatie Expert Team heeft geleid tot een betere visie, gerichtere keuzes bij investeringen, omzetgroei en verbetering van werkgelegenheid in hun bedrijf. Daarmee draagt de aanpak van het team, uniek in Nederland, bij aan kwaliteitsverbetering in de recreatiesector in Drenthe”.

Resultaten
Uit een evaluatie blijkt dat van de ondernemers die het Recreatie Expert Team om advies vroegen 78% aangeeft een betere toekomstvisie en strategie te hebben. Bij 67% van de ondernemers is of wordt de kwaliteit van het aanbod verbeterd en
55% voert een professionelere bedrijfsvoering. Ook zijn grootschalige investeringen
gedaan en nieuwe concepten gerealiseerd. In Dwingeloo zijn unieke sterrenstudio’s ontwikkeld, een heel nieuw recreatiegebied bij Hoogeveen kreeg vorm en een hotel in Zorgvlied werd verbouwd als onderdeel van een nieuwe positionering. Daarnaast blijkt dat een groot aantal deelnemers jaar na jaar toenemende omzetcijfers noteert.

Recreatie Expert Team
Het Recreatie Expert Team is een initiatief van Gastvrij Drenthe, RECRON en Recreatieschap Drenthe. Het team bestaat uit experts vanuit verschillende vakgebieden die een recreatieondernemer van gevraagd advies kunnen voorzien. De experts kijken met een frisse en ervaren blik mee naar de nieuwe plannen en kunnen vanuit hun verschillende disciplines de situatie ter plaatse snel doorgronden en gerichte, relevante adviezen geven. Een coach begeleidt vervolgens de ondernemer bij de uitvoering van het advies. Doel van het project is te komen tot een kwaliteitsimpuls voor de sector en met elkaar te werken aan een nóg aantrekkelijkere vrijetijdsprovincie.


Meer berichten over: