€ 1,4 miljoen voor nieuwe functie leegstaande panden

Geplaatst op: dinsdag 24 juni 2014

De provincie Drenthe wil stimuleren dat leegstaande panden in dorpscentra, aanloopstraten en op beeldbepalende plekken een nieuwe functie krijgen. Daarvoor stelt zij € 1,4 miljoen beschikbaar via de regeling Stimulering herontwikkeling en herbestemming vastgoed. Daarbij wordt de prioriteit gelegd bij Zuidoost Drenthe, waarvoor € 1 miljoen  beschikbaar is. Op deze manier wil de provincie de vitaliteit en aantrekkelijkheid van dorpen bevorderen.

Door veranderingen in samenstelling van huishoudens, de toename van aankopen via internet en de veranderende behoefte aan bedrijfshuisvesting, komen panden steeds meer leeg te staan. Voor de beleving en waardering van de eigen leefomgeving wil de provincie in centrumgebieden, aanloopstraten en plekken die sterk beeldbepalend zijn voor de bewoners, stimuleren dat panden tijdig een nieuwe functie krijgen. Gedeputeerde Rein Munniksma: “Te denken valt aan een winkelpand dat een woonbestemming krijgt of omgebouwd wordt tot zorgappartementen of het samenvoegen van twee bedrijfspanden tot één. Hierdoor krijgen de panden nieuwe waarde en de leefomgeving een positieve impuls.”

Aanvragen kunnen van 1 september tot 1 december 2014 worden ingediend via een aanmeldformulier op www.provincie.drenthe.nl. Per aanvraag is maximaal € 40.000 subsidie mogelijk.

De provinciale regeling is een uitwerking van de investeringsimpuls voor de bestaande woning- en bedrijfsvoorraad uit de Voorjaarsnota 2013 en 2014 en maakt onderdeel uit van het programma Vitaal Platteland. Het vormt een aanvulling op al bestaande instrumenten van de provincie op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit, verduurzaming en behoud van monumenten en karakteristiek vastgoed.


Meer berichten over: