€ 50.000 beschikbaar voor preventieve maatregelen schapenhouders

Geplaatst op: dinsdag 14 april 2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 50.000,- beschikbaar te stellen voor preventieve maatregelen waarmee schapenhouders hun dieren kunnen beschermen tegen wolven. Dit hebben GS vastgesteld in hun reactie op de aanbevelingen die de deelnemers van de Drentse wolventafel op 11 februari hebben voorgelegd aan gedeputeerde Henk Jumelet. Samen met de schapenhouders wil het college de komende tijd werken aan een totaalaanpak.

Voorlopersregeling
Gedeputeerde Jumelet: “Wij hebben goed geluisterd naar de zorgen en behoeften die leven onder de schapenhouders. We begrijpen deze zorgen, en hebben tegelijkertijd te maken met de komst van de wolf als beschermde diersoort. Er is nog geen gevestigde wolf in Drenthe, toch willen we van start met een zogenaamde voorlopersregeling. Daarmee komen we tegemoet aan de dringende vraag om financiële ondersteuning voor schapenhouders, die onder andere wolfwerende rasters willen aanschaffen. En we doen ook samen met de schapenhouderij ervaring op met het nemen van preventieve beschermende maatregelen.”

Gebiedscommissie in oprichting
Het college heeft besloten een gebiedscommissie op te richten die de voorlopersregeling gaat uitvoeren. De commissie in oprichting kan direct aan de slag en wordt vóór de zomer definitief ingesteld. Zij heeft een adviserende rol naar de schapenhouders die met preventieve maatregelen willen beginnen. Ook gaan zij samen met de provincie bepalen in welk gebied de financiële middelen bij voorkeur worden ingezet. In een later stadium gaat de commissie zich samen met de provincie bezighouden met het voorbereiden van een totaalaanpak die gaat spelen wanneer een gevestigde wolf in Drenthe is vastgesteld.


Meer berichten over: