Enquête al ingevuld voor de “Mijn Drentse commissaris”

Geplaatst op: dinsdag 23 mei 2017

Heb jij de enquête over de nieuwe commissaris van de Koning al ingevuld? Bedankt! Ruim 2.000 mensen gingen je voor. Heb jij de enquête nog niet ingevuld, maar heb je wel een mening over de nieuwe commissaris van de Koning? Ga dan snel naar www.mijndrentsecommissaris.nl. De campagne  loopt nog tot en met woensdag 24 mei 2017. Onder alle reacties verloten we 2 VIP-kaarten voor de TT.

Reacties op de open vraag
De definitieve resultaten van de enquête maken we op vrijdag 2 juni bekend. Wel kunnen we vast een tipje van de sluier oplichten over de twee meest gegeven antwoorden op de open vraag in de enquête: “Wat ik verder belangrijk vind is dat mijn commissaris….”.

De nieuwe commissaris is gericht op de samenleving
Het grootste aantal mensen geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat de nieuwe commissaris gericht is op en openstaat voor de samenleving; de afstand tussen het provinciehuis en de inwoners moet kleiner worden. De commissaris moet zich laten zien en zicht hebben op de belangen van alle Drentse inwoners.

– ‘Ik wens dat de persoon vriendelijk is en het iedereen gunt om zijn mening te
Uiten. Iemand die er is voor alle Drenties’
– ‘Laat je zien en horen en weet wat er leeft, wees een mensenmens’
– ‘Mijn commissaris probeert om de politiek dichter bij de mensen te brengen’

De nieuwe commissaris staat voor de Drentse zaak, behartigt de belangen in Den Haag en de EU
Een grote groep mensen geeft aan dat het van belang is dat de nieuwe commissaris ‘staat voor de Drentse zaak’ en opkomt voor de belangen van Drenthe in Den Haag en de EU. Hierbij wordt expliciet genoemd dat de commissaris tegengas moet geven aan Den Haag, zich geen zaken laat opleggen. De commissaris is in de ogen van deze mensen een goede vertegenwoordiger van Drenthe en heeft een groot netwerk in Den Haag. Ook contacten met en lobby in het bedrijfsleven worden hierbij genoemd.

– ‘Wat ik verder van belang vind, is dat mijn commissaris een visitekaartje is voor onze provincie Drenthe’
– ‘Mijn commissaris is iemand die onze Drentse bescheidenheid weet te compenseren’
– ‘Drenthe heeft een stoffig imago, is te bescheiden en mag/moet zichzelf bruisender presenteren. Het mag allemaal wel wat zelfverzekerder en met wat meer pit’

Wat gebeurt er met de reacties?
Het Drents parlement neemt alle reacties van inwoners mee bij het schrijven van de profielschets. Een profielschets geeft aan wat voor type commissaris van de Koning Drenthe zoekt. Naast inwoners zijn ook maatschappelijke organisaties, ondernemers en bestuurders uit Drenthe gevraagd mee te denken. Op woensdag 21 juni overhandigt het Drents parlement in een openbare vergadering de profielschets aan de minister van Binnenlandse zaken. Daarna stelt de minister de vacature open.

Meer informatie
Kijk voor foto’s filmpjes en nieuwtjes over de campagne “Mijn Drentse commissaris” op de social media accounts van het Drents parlement.
www.facebook.com/drentsparlement
www.twitter.com/psdrenthe
www.instagram.com/drentsparlement
https://www.youtube.com/channel/UCsQUCKV_xVlxqcTTGaAsBTQ


Meer berichten over: