Extra bijdrage voor Jeugdsportfonds Drenthe

Geplaatst op: donderdag 3 november 2016

Met veel kinderen in Drenthe gaat het goed, maar er bestaan ook verschillen. Het college van Gedeputeerde Staten hebben in de onlangs vastgestelde visie op Krimp en Leefbaarheid afgesproken iets te willen doen aan de tweedeling in Drenthe. Daarom heeft het college besloten om het Jeugdsport- en cultuurfonds Drenthe een extra subsidie van ruim
€ 50.000,- te verlenen. Gedeputeerde Henk Jumelet: ”Meedoen aan sport en onderdeel uitmaken van een sociaal netwerk zou niet afhankelijk
moeten zijn van of je dat kan betalen of niet. Met deze bijdrage en de inzet van het Jeugdsportfonds kunnen nog meer kinderen deelnemen aan het actieve sportverenigingsleven en culturele activiteiten in Drenthe.”

Het Jeugdsport- en cultuurfonds Drenthe zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met een financieel moeilijke situatie kunnen sporten of deel kunnen nemen aan culturele middelen. De extra subsidie van het college maakt ook dat het Rijk een extra bedrag van € 150.000,- heeft toegezegd. Beide bedragen samen maken het mogelijk dat het geprezen Project ‘Sport jij ook’ uit Hoogeveen over heel Drenthe uitgerold kan worden. De methode is ontwikkeld in Hoogeveen; sportfunctionarissen bezochten kinderen op school, bij sportactiviteiten of zelfs thuis op om knelpunten voor structureel meedoen aan sport op te lossen. Het aantal kinderen dat via het Jeugdsportfonds Drenthe deelnam aan sport werd in een jaar tijd zo met maar liefst 237% verhoogd.

Voorzitter van het Jeugdsportfonds Drenthe Frits Alberts: “Samen met SportDrenthe, de Drentse gemeenten, Provincie Drenthe en het Jeugdsportfonds hopen met het extra geld 1500 kinderen te bereiken. Dat zou een verdubbeling betekenen en daarmee hopen we dat zoveel mogelijk kinderen uit Drenthe hiervan kunnen profiteren.”

Vicevoorzitter van het Jeugdsportfonds en directeur SportDrenthe Hans de Lang: “Wij zijn blij dat we het succesvolle ‘project Sport jij ook?’, dat een internationale prijs heeft ontvangen in Europese Week van de Sport, namelijk de #BeActive Citizen Ambassador Award 2015, over heel Drenthe mogen uitrollen.”


Meer berichten over: