Extra geld voor veiliger verkeer Drenthe

Geplaatst op: vrijdag 15 december 2017

Extra investeringen in een veilig en bereikbaar Drenthe
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben vanuit de verdeling van de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer extra middelen beschikbaar gesteld als bijdrage voor infrastructurele projecten in Drenthe. Daarnaast zijn er middelen toegedeeld voor de exploitatie van het openbaar vervoer en het programma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid dat gericht is op gedragsbeïnvloedende maatregelen. De infrastructurele projecten zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
De provincie en de Drentse gemeenten hebben gezamenlijk met de partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) plannen ingediend. Het gaat hierbij om de herinrichting van wegen, fietspaden en kruispunten. “Met de bijdrage vanuit de BDU van ruim 6 miljoen euro in infrastructurele projecten wordt een totale investering losgemaakt van ruim 20 miljoen euro”, aldus gedeputeerde Henk Brink.
Een aantal voorbeelden van de in totaal 30 toegekende projecten zijn het verbeteren van de aansluiting Hondsrug/Brinkenweg in Emmen, de uitbreiding van fietsenstallingen bij bushaltes langs de Europaweg in Assen, het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Dorpsstraat in de Wijk en een pilot met het verbeteren van de passeer-mogelijkheden en verstevigen van de bermen op landbouwroutes in Midden Drenthe.

In totaal is vanuit de BDU Verkeer en Vervoer ruim 31 miljoen euro beschikbaar voor infrastructuur en het openbaar vervoer in 2018. Gedeputeerde Henk Brink: “Dit totale investeringspakket draagt bij aan het vergroten van de bereikbaarheid en veiligheid van Drenthe.”
De BDU wordt als volgt verdeeld:

€ 21.5 miljoen gaat naar de exploitatie van het openbaar vervoer
€ 2.4 miljoen is bestemd voor de exploitatie van de spoorlijn Emmen-Zwolle
€ 1.0 miljoen is bestemd voor het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 2018
€ 6.9 miljoen is bestemd voor projecten infrastructuur voor gemeenten en provincie


Meer berichten over: