Extra ondersteuning realisatie snel internet Drenthe

Geplaatst op: dinsdag 2 mei 2017

Extra ondersteuning initiatieven voor realisatie snel internet in Drenthe

Om de initiatieven, die snel internet realiseren in gebieden waar dit nu niet aanwezig is, nog verder te ontzorgen, biedt de provincie Drenthe extra ondersteuning. Zo zal het Breedbandplatform VerbindDrenthe meer regie gaan voeren om het snelle internetnetwerk aan te leggen en komt er een pool met experts voor de inhoudelijke ondersteuning van initiatieven. Verder is de regeling om in aanmerking te komen voor een provinciale lening aangepast: de ondergrens is gesteld op 2.000 potentiële aansluitingen. Dit moet de exploitatie van de netwerken op langere termijn rendabel maken en houden.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “We zijn nu twee jaar onderweg met de vele vrijwilligers die enorm hun best doen om in hun woonomgeving snel internet voor elkaar te krijgen. Inmiddels hebben we samen met de initiatieven de balans opgemaakt en een aantal nieuwe acties in gang gezet. Hiermee willen wij de initiatieven nog beter helpen bij het realiseren van onze gezamenlijke ambitie.”

VerbindDrenthe biedt nog meer ondersteuning
Het Breedbandplatform VerbindDrenthe zal de komende tijd initiatieven nog meer gaan ondersteunen. Aanleiding hiervoor is de oproep van initiatieven om extra  hulp. Een aantal initiatieven ervaart belemmeringen, omdat zij onvoldoende capaciteit en middelen heeft. Henk Jumelet: “We hebben een positief gesprek  gehad met initiatiefnemers. Samen met VerbindDrenthe hebben we gewerkt aan oplossingen. Zo laat VerbindDrenthe een netwerkontwerp maken voor heel Drenthe en zal straks een pool met experts beschikbaar zijn voor de inhoudelijke ondersteuning van initiatieven.”

Aangepaste regeling, de belangrijkste wijzigingen
Opschaling en samenwerking nodig voor exploitatie op langere termijn
In de aangepaste regeling wordt een ondergrens gehanteerd van 2.000 potentiële aansluitingen met een dekking van minimaal 1.200 adressen die daadwerkelijk breedbanddiensten zullen afnemen. Dit is bedoeld om samenwerking en opschaling te stimuleren en daarmee initiatieven te helpen de exploitatie rendabel te krijgen en te houden.

Betrokkenheid provincie in ‘grijs gebied’ blijft beperkt
De ambitie van dit college is dat voor iedereen in de ‘witte gebieden’ snel internet beschikbaar is. Financiering door de provincie van ‘grijs gebied’ is onder voorwaarden mogelijk, maar is en blijft beperkt. De provincie financiert alleen in grijs gebied als dit het meest efficiënt is om bij witte aansluitingen te komen. Bovendien zijn voor de aanleg van snel internet naar grijze adressen andere financiers nodig, zoals bijvoorbeeld gemeenten en banken. De provincie financiert maximaal 50% onder marktconforme voorwaarden.

Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de provinciale lening aangescherpt en verduidelijkt.

Meer informatie over snel internet in Drenthe is te vinden op
www.provincie.drenthe.nl/breedband en op www.verbinddrenthe.nl.


Meer berichten over: