Financiële meevaller voor huurders sportaccommodaties

Geplaatst op: maandag 1 april 2019

Sportverenigingen en andere huurders van sportaccommodaties kunnen het komende jaar rekenen op een financiële meevaller. In de huurtarieven wordt per 1 januari 2019 geen BTW meer doorberekend. B&W hebben ook de huurtarieven voor sportaccommodaties vastgesteld voor het seizoen 2019-2020.

Als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen zijn sportaccommodaties vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van BTW. Gemeenten brengen daarom de huurtarieven voor sportaccommodaties exclusief BTW in rekening. Zij worden door het Rijk gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten.

Tarieven sportseizoen 2019-2020
Tegenover de BTW aanpassingen staat een prijsstijging van 1,5% in het sportjaar 2019-2020. Deze stijging wordt jaarlijks doorgevoerd op basis van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe tarieven gaan per 1 juli 2019 in. Voor de voetbalvelden geldt 1 oktober als ingangsdatum, omdat dit in de geldende huurovereenkomsten is vastgelegd.


Meer berichten over: