Gedeputeerde Staten presenteren begroting 2018

Geplaatst op: zaterdag 14 oktober 2017

‘Doen zit in onze natuur’
Geheel in lijn met het nieuwe motto ‘Doen zit in onze natuur’ zet het college van Gedeputeerde Staten in 2018 in op het realiseren van ambities en uitvoeren van plannen. Plannen, die samen met partners zijn gemaakt en waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld. ‘Doen zit in onze natuur’ drukt uit dat we in Drenthe aanpakkers zijn, waarbij we op onze eigen Drentse manier samenwerken met oog en respect voor de schoonheid van onze provincie.
De begroting is opgebouwd rond zes bestuurlijke speerpunten: Samenwerking, Economie, Bereikbaarheid, Ruimte, Energiek Drenthe en Financiën en organisatie. Binnen deze speerpunten werkt het college samen met gemeenten, andere overheden en maatschappelijke organisaties aan ambities op het punt van bijvoorbeeld de realisatie van breedband in heel Drenthe, het optimaliseren van verbindingen, het beleven, benutten en beschermen van Drentse natuur, het faciliteren van innovaties, de herinrichting van binnensteden en het verder verduurzamen van de woningvoorraad. Voor al deze ambities geldt als belangrijkste uitgangspunt dat de effecten tastbaar worden voor de inwoners van Drenthe en bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de Drentse samenleving. In deze begroting werken we vooral verder aan onze ambities en het uitvoeren van onze plannen. Dat betekent niet dat het college de ogen sluit voor de gevolgen van externe ontwikkelingen, zoals de Brexit. Ontwikkeling en behoud van werkgelegenheid, welzijn en welvaart blijft een belangrijk aandachtspunt, evenals de impact van robotisering, digitalisering en de klimaatverandering op de samenleving.Zowel financieel als inhoudelijk is de provincie goed op streek. Momenteel is er een nog onbenutte ruimte van ongeveer 1 miljoen euro. Het college wil deze ruimte vooralsnog niet invullen en bij de volgende Voorjaarsnota nader bezien. Dat geeft mogelijkheden om soepel te kunnen inspelen op plannen van het nieuwe kabinet.


Meer berichten over: