Geen witte vlekken meer in Drenthe

Geplaatst op: woensdag 28 januari 2015

Het College van de provincie Drenthe realiseert in februari samen met gemeenten en bewonersinitiatieven een Breedbandplatform in Drenthe. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor € 100.000,- per jaar beschikbaar voor de periode 2015-2017. Daarnaast is de al eerder gereserveerde
€ 3 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van leningen aan coöperaties voor de aanleg van breedband.
In Drenthe bevinden zich zo’n 9% van de Drentse huishoudens en 10% van de bedrijven in een gebied waar geen hoogwaardig breedbandnetwerk aanwezig is (zogenaamde ‘witte vlekken’). Gedeputeerde Ard van der Tuuk: ‘Hoogwaardige, toekomstbestendige en open breedbandnetwerken zijn van groot belang voor de Drentse economie, verblijfsrecreatie, leefbaarheid, onderwijs, veiligheid en zorg. In onze provincie zijn veel bewonersgroepen die het heft in eigen handen nemen. Wij ondersteunen deze initiatieven van harte bij het verder brengen van hun plannen. Uiteindelijk willen we de hele provincie digitaal ontsluiten.’
Hiervoor is al in een eerder stadium www.verbinddrenthe.nl opgericht en een kwartiermaker aangesteld om de bewonersinitiatieven verder te helpen. De provincie wil dit verankeren en faciliteert daarom in het opzetten van een ondersteunend platform in samenwerking met de gemeenten en bewonersinitiatieven. Het breedbandplatform Drenthe voorkomt dat coöperaties elk afzonderlijk het wiel moeten uitvinden.

In het verlengde van verbinddrenthe.nl zal het platform half februari operationeel zijn. Door de provincie wordt uiterlijk in februari een interim trekker van het platform aangesteld. Het breedbandplatform moet van en voor de verschillende lokale coöperaties worden. Deze beschikken de eerste jaren echter niet over financiële middelen om bij te dragen in de financiering van het platform. De provincie wil daarom financieel bijdragen. Op het moment dat voldoende initiatieven succesvol zijn in de aanleg van een netwerk en men daaruit inkomsten ontleent, kan worden bezien of daar een deel van de financiering van het platform vandaan kan komen. Het college heeft dit voorstel aan Provinciale Staten ter behandeling voorgelegd.


Meer berichten over: