Geen woorden maar daden

Geplaatst op: woensdag 16 november 2016

Afgelopen jaar zijn in Drenthe 97 lokale initiatieven uitgevoerd mede dankzij de provinciale regeling ‘Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven’. Ongeveer 12 projecten zijn nog in voorbereiding om te starten in 2016. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Inwoners van Drenthe hebben laten zien dat aan ideeën en goede plannen geen gebrek is. Geen woorden maar daden, want meer dan 100 ideeën zijn of worden op dit moment gerealiseerd. Het motto is hierbij: voor en door inwoners. Alle plannen dragen bij aan een verbetering van leefbaarheid van dorpen en wijken in Drenthe. Met deze vernieuwde regeling wilde dit college de aanvraag voor inwoners laagdrempeliger en simpeler maken. Dit is in samenwerking met gemeenten gelukt.”

Vernieuwde aanpak De werkwijze voor het aanvragen van een subsidie voor een verbetering van de leefbaarheid in dorpen en wijken in Drenthe is flink versimpeld. De provincie wilde een regeling die laagdrempeliger en beter aansloot op dat wat gemeenten doen aan het ondersteunen van dorpsinitiatieven. Daarom is dit jaar voor het eerst gestart met de werkwijze waarbij elke gemeente in Drenthe jaarlijks een budget krijgt van €50.000,- voor de ondersteuning van lokale initiatieven. De gemeente toetst of de aanvraag passend is met de provinciale voorwaarden. Deze werkwijze verlaagt de administratieve lasten, de uitvoeringskosten en de doorlooptijd voor de beoordeling van een aanvraag.

Een greep uit de voorbeelden In de gemeente Aa en Hunze realiseert sportdorp Grolloo een outdoor fitnesspark, Assen krijgt een ATB route, in Exloo wordt een toegangspad voor mindervaliden gerealiseerd, in Ansen en Alterveer wordt de verkeersveiligheid verbeterd, in Barger-Oosterveld wordt een ontmoetingscentrum overdekt en in Taarloo is gewerkt aan het community art project ‘Into Nature’, Emmermeer krijgt een dierenweide, in Alteveer komt een respijthuis en in Vries komen twee Jeu de Boulesbanen. Tot slot is in Eexterveen materiaal aangeschaft, zodat inwoners zelf de dorpsommetjes kunnen onderhouden.

Vervolg

Tot en met 2018 ontvangen gemeenten jaarlijks van de provincie Drenthe een bijdrage van €50.000,-. Ook volgend jaar kunnen projecten ingediend worden. Voor meer informatie kan contact gezocht worden met de gemeente waar het project plaatsvindt


Meer berichten over: