Geheimhouding gegevens basisregistratie personen (BRP)

Geplaatst op: dinsdag 3 oktober 2017

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.
Een aantal instanties krijgt uw gegevens automatisch
De gemeente verstrekt uw gegevens automatisch aan diverse overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze instellingen gebruiken uw gegevens wettelijke taken die zij moeten uitvoeren. Ze baseren hun beslissingen vaak op informatie uit de BRP. Instanties die uw gegevens ontvangen zijn daarvoor geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verstrekking van deze gegevens kunt u niet voorkomen.
Soms is uw toestemming nodig
Soms vragen ook anderen om uw gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Natuurlijk gaan we daar heel zorgvuldig mee om. In de gemeentelijke verordening ligt vast hoe wij dat doen. Voor bijvoorbeeld familie, verenigingen of particulieren zonder commercieel belang geldt dat er geen informatie over u wordt verstrekt als u daar zelf geen toestemming voor hebt gegeven.
Belangenafweging
Daarnaast zijn er instanties die gegevens vragen voor de uitvoering van bepaalde wettelijke voorschriften. Voorbeelden hiervan zijn advocaten voor het aanspannen van een rechtszaak en kerken voor het bijhouden van hun ledenadministratie. Voor deze instanties kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Soms bepaalt de wet dat verstrekking toch moet worden gedaan. In dat geval zal de gemeente een afweging moeten maken tussen uw (privacy) belang en het belang van de verstrekking. U wordt altijd in de gelegenheid gesteld hierover uw mening te geven.
Formulier verzoek tot geheimhouding
Het formulier “verzoek tot geheimhouding” kunt u downloaden in ons digitaal loket op www.tynaarlo.nl.


Meer berichten over: