Gemeente maakt steenmarter beheerplan

Geplaatst op: donderdag 18 september 2014

Het college heeft ingestemd met het opstellen van een gemeentelijk beheerplan voor steenmarters. Deze dieren kunnen veel schade of hinder veroorzaken. Het zijn daarnaast beschermde dieren. Het bestrijden is daarom alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Een beheerplan biedt mogelijkheden om deze dieren op effectieve en diervriendelijke wijze te bestrijden. Het college komt hiermee tegemoet aan de schriftelijke vragen van de CDA fractie.

Voor het bestrijden van steenmarteroverlast moet vanuit de Flora- en Faunawet een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Drenthe. Is de ontheffing eenmaal door GS verleend dan kan een melding worden afgehandeld.

Wanneer er een gemeentelijk beheerplan is kan de aanvrager toestemming krijgen van de provincie om meerdere jaren achter elkaar de dieren te verjagen of weg te vangen
door een gecertificeerd bedrijf. Op dit moment moet elke aanvraag nog behandeld worden door de provincie. Dit kost drie tot vijf weken “De aanvrager kan in de tussentijd niets doen aan de overlast met alle gevolgen van dien. Dit past niet bij de intentie van het college om zo snel mogelijk en adequaat haar burgers terzijde te willen staan”, aldus wethouder Theun Wijbenga.
“De dieren moeten zo snel mogelijk een andere verblijfplaats vinden. Een plek waar ze geen overlast veroorzaken. Het beheerplan beschrijft straks hoe dit moet plaatsvinden”.

Jaarlijks komen er bij de gemeente 20 tot 25 meldingen binnen van steenmarters. De beheerplannen van andere gemeenten zullen de basis vormen voor het Tynaarlose
plan. Daarmee worden tijd en kosten bespaard.

Het CDA heeft het college ook gevraagd om de provincie te steunen in haar verzoek aan het rijk om in de nieuwe natuurwet meer ruimte te geven voor het tegengaan van overlast. Het college gaat het onderwerp agenderen bij de Vereniging van Drentsche van Drentse Gemeenten.


Meer berichten over: