Gemeente: Oproep Personen

Geplaatst op: dinsdag 25 april 2017

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde personen waarschijnlijk niet meer op het adres wonen waarop zij in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven:

Naam:            E. Margaroli
Geboortedatum:    09-11-1973

Naam:            A. Poelman
Geboortedatum:    03-09-1974

Naam:            J. Kolen
Geboortedatum:    15-07-1994

Naam:            A.P. Goris
Geboortedatum:    21-10-1974

Omdat zij geen adreswijziging hebben doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat zij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staan als ingezetenen in Nederland.
Deze personen worden verzocht binnen vier weken na deze publicatie aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kunnen zij nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (0592-266662).


Meer berichten over: