Gemeente Tynaarlo doet alsnog mee met Hartveilig Drenthe

Geplaatst op: vrijdag 6 november 2020


Overal in de buurt een AED beschikbaar en voldoende burgerhulpverleners die ze kunnen bedienen. Dat is het doel van Stichting Hartveilig Drenthe. De gemeente Tynaarlo doet alsnog mee in dit regionale samenwerkingsverband. Met dit besluit willen B&W uitvoering geven aan de motie die de gemeenteraad eerder dit jaar aannam.
Hartveilig Drenthe ondersteunt (buurt)verenigingen, dorpsbelangenverenigingen, gemeenten, wijkcentra en bedrijven bij het opzetten en in stand houden van een reanimatienetwerk en het actief inzetten van AED’s. In het voorjaar besloten B&W voorlopig af te zien van deelname vanwege de onzekere financiële situatie. Nu de begroting voor 2020 is gepresenteerd ziet het college alsnog ruimte voor deelname.

Gevoel van veiligheid
Wethouder Oetra Gopal waardeert het werk van Hartveilig Drenthe. “Voor veel inwoners in onze dorpen en kernen is dit een belangrijk thema. Voldoende AED’s dragen niet alleen bij aan de overlevingskansen bij een hartstilstand, maar ook aan het gevoel van veiligheid van inwoners. Ik ben blij dat we daar alsnog tegemoet aan kunnen komen. En we doen recht aan de motie die is aangenomen in onze gemeenteraad.”

Maatschappelijk belang
Gopal licht toe waarom het college haar eerdere standpunt heeft herzien. “Het maatschappelijk belang van deelname aan Hartveilig Drenthe heeft bij ons nooit ter discussie gestaan. Maar door de onzekere financiële situatie moesten we als college even een pas op de plaats maken. Nu de begroting klaar is, zien we ruimte om alsnog mee te doen. Deelname past in het sociale gezicht van de begroting om waar mogelijk te investeren in preventieve activiteiten die de gezondheid van onze inwoners bevorderen.”


Meer berichten over: