Gemeente Tynaarlo gaat inclusief bij De Brink

Geplaatst op: dinsdag 16 april 2019

Op 11 april organiseerde de gemeente Tynaarlo in samenwerking met het VN Panel de bijeenkomst ‘Tynaarlo gaat inclusief’. De aanleiding is het streven naar een ‘inclusieve samenleving’, waarin alle inwoners van Tynaarlo, dus ook mensen met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen. Bij de bijeenkomst waren ruim 50 mensen aanwezig. De bijeenkomst vond plaats bij Visio De Brink in Vries.

Op 14 juli 2016 heeft de Nederlandse Tweede Kamer het verdrag van de Verenigde Naties (VN) voor de rechten van mensen met een handicap goedgekeurd. Vooruitlopende op die goedkeuring heeft de gemeente Tynaarlo in 2014 opdracht gegeven om een VN panel samen te laten stellen om bewuster met de mensenrechten om te gaan.

Panel
In het panel zitten mensen met verschillende soorten beperkingen. Burgers die ervaring hebben met wonen, werken, leren, vrije tijd, winkelen, openbaar vervoer en ook met diensten van de gemeente en van andere organisaties in gemeente Tynaarlo. De leden maken de gemeente, organisaties en burgers zonder beperking duidelijk wat er nodig is, zodat inwoners mét en zonder een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben in de samenleving. Een aantal bewoners van Visio de Brink heeft zitting in het VN panel.

Tijdens de werden in verschillende groepen ervaringen en ideeën gedeeld. Wethouder Pepijn Vemer nam aan het einde van de bijeenkomst alle opmerkingen en suggesties in ontvangst. Deze worden gebruikt om het VN verdrag verder vorm te geven.

Over het VN-verdrag
Het doel van het verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. In dit filmpje wordt het verdrag in vogelvlucht uitgelegd.


Meer berichten over: