Gemeente Tynaarlo: Oproep personen

Geplaatst op: maandag 29 augustus 2016

Uit onderzoek blijkt dat J. Fischer (06-11-1977) waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij/zij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Omdat deze persoon geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat J. Fischer vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland.
Deze persoon wordt verzocht binnen vier weken na deze publicatie aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na die periode wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan J. Fischer nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente (0592-266662).


Meer berichten over: