Gemeenteberichten week 51

Geplaatst op: dinsdag 15 december 2015

Gewijzigde openingstijden in december
Woensdag 23 december is het gemeentehuis geopend van: 8.30– 12.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur. Telefonisch zijn we tot 16.30 uur bereikbaar.

Donderdag 24 december is het gemeentehuis geopend tot 12.00 uur. De Milieustraat is deze dag normaal geopend van 12.30 – 16.00 uur. Telefonisch zijn we tot 12.00 uur bereikbaar.

Woensdag 30 december is het gemeentehuis geopend van: 8.30-12.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur

Donderdag 31 december is het gemeentehuis geopend tot 12.00 uur. De Milieustraat is normaal geopend van 12.30-16.00 uur. Telefonisch zijn we tot 12.00 uur bereikbaar.

Zaterdag 2 januari is de Milieustraat gesloten. Let op: donderdag 24 december en donderdag 31 december zijn wij ’s middags alleen voor spoed Jeugdhulp bereikbaar tot 17.00 uur via 0592- 266737

Bekendmaking vastgestelde belastingverordeningen 2016
Door de gemeenteraad van Tynaarlo zijn op 8 december 2015 de volgende verordeningen vastgesteld:
• Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2016
• Verordening forensenbelasting 2016
• Verordening leges en tarieventabel 2016
• Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2016
• Verordening marktgelden en tarieventabel 2016
• Verordening onroerende zaakbelasting 2016
• Verordening precariorechten en tarieventabel 2016
• Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2016
• Verordening rioolheffing 2016
• Verordening toeristenbelasting 2017

Alle verordeningen treden in werking op 1 januari 2016. De verordeningen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl De verordeningen kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur kosteloos inzien in het gemeentehuis. Afschriften zijn verkrijgbaar tegen betaling van de verschuldigde leges.

Evenementenkalender 2016
De evenementenkalender 2016 geeft een overzicht van de evenementen die op basis van het evenementenbeleid “Bruisend en Leefbaar!”, komend jaar mogen plaatsvinden in de gemeente. Organisatoren konden tot 15 oktober hun evenement melden bij de burgemeester. Voor de evenementen op deze kalender geldt niet automatisch ook het recht op een evenementenvergunning in. De vergunningaanvraag loopt via een aparte procedure. Het is gedurende het gehele jaar mogelijk om deze vergunning aan te vragen. Ook voor evenementen die niet op de kalender staan, kan men een vergunning aanvragen. Echter de evenementen op de kalender krijgen voorrang op de geregistreerde data en locaties.
De kalender kunt u bekijken op www.tynaarlo.nl of inzien op het gemeentehuis. Voor vragen over de evenementenkalender kunt u contact opnemen met de evenementen coördinator, telefoon 0592-266662.

Afvalkalender 2016
Vrijdag 18 december of zaterdag 19 december kunt u de nieuwe afvalkalender in de brievenbus verwachten. Heeft u de afvalkalender op 22 december nog niet ontvangen neem dan contact op met de gemeente.
Vanaf 15 december kunt u uw persoonlijke afvalkalender ook inzien op www.mijnafvalwijzer.nl.

Reizen met het Wmo-vervoer tijdens Kerst en Oud-en Nieuw?
Tijdens Kerst en Oud-en Nieuw willen veel mensen een bezoek brengen aan familie of vrienden. Om het Wmo-vervoer in goede banen te leiden, wil de vervoerder VMNN, graag op tijd weten wanneer u wilt reizen.

Voor wie geldt dit?
U heeft een pas voor het Wmo-vervoer in onze gemeente. U reist hiervoor met de Regiotaxi Noord-Drenthe en Haren (VMNN).

Wat kunt u doen?
Als u op eerste of tweede Kerstdag wilt reizen, reserveer dan voor dinsdag 22 december 2015 via telefoonnummer 0900 400 20 00 Wilt u met Oud-en Nieuw reizen, reserveer dan voor dinsdag 29 december 2015 via telefoonnummer 0900 400 20 00
Wat als u niet op tijd reserveert?
Natuurlijk kunt u ook later een taxi reserveren. Vanwege de drukte kan het zijn dat u langer moet wachten dan gebruikelijk.


Meer berichten over: