Gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming werken samen bij jeugdhulp

Geplaatst op: dinsdag 28 oktober 2014

Op 29 oktober ondertekenen de Drentse gemeenten een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming. Hiermee leggen zij voor twee jaar hun afspraken vast over samenwerking, uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties. De Groningse gemeenten sluiten binnenkort een zelfde overeenkomst met de Raad.

Gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gedwongen maatregelen als jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn hier onderdeel van. De Raad voor de Kinderbescherming blijft daarbij verantwoordelijk voor onafhankelijk onderzoek en advies. De Raad adviseert de rechter wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Dit gebeurt als de veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren echt gevaar lopen. In het nieuwe stelsel voor jeugdhulp moeten gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming dan ook intensief samenwerken. Daarbij staat het belang van kinderen en gezinnen centraal.

Gemeenten kunnen de Raad om advies vragen als zij bij complexe gezinssituaties erover denken gedwongen hulp in te zetten. De Raad onderzoekt vervolgens of de veiligheid van het kind inderdaad gedwongen hulp noodzakelijk maakt of dat vrijwillige hulp toch nog een mogelijkheid is. Bijvoorbeeld door stevige afspraken met ouders te maken. Door de pedagogische en juridische kennis van de Raad sneller in te kunnen zetten is de verwachting dat het aandeel gedwongen hulp afneemt.

Voor eventuele crisissituaties hebben de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeenten afspraken gemaakt over bereikbaarheid en overleg over concrete stappen om de crisissituatie op te lossen. Bij crisissituaties die veel aandacht krijgen in de publiciteit vindt zorgvuldige afstemming en uitwisseling van informatie plaats tussen Raad en betrokken gemeente.


Meer berichten over: