Gemeenteraadsvergadering 22 januari

Geplaatst op: maandag 14 januari 2019

Dinsdagavond 22 januari is een raadsvergadering op het gemeentehuis in Vries. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

• Vaststellen bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren
• Vaststellen startdocument en participatieplan Omgevingsvisie
• Centrumontwikkeling Zuidlaren – participatieproces

De complete agenda en bijbehorende vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl.

Uitzending
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune. Via de website van de raad is de informatiebijeenkomst zowel live, als achteraf te volgen.

Inspreken
Inwoners en belanghebbenden mogen tijdens de raadsvergadering inspreken over geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken? Overleg dan tijdig met de griffie over de mogelijkheden.
Voor het inspreken kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur ’s middags bij de griffie aanmelden.

Meer informatie en contact
Voor vragen over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie via tel. 0592 – 26 66 62 of per mail via griffie@tynaarlo.nl


Meer berichten over: