Groen Links stelt vragen aan College over aardbevingen

Geplaatst op: zondag 22 februari 2015

GroenLinks constateert dat ook de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo last heeft van aardbevingen als gevolg van gaswinning. De schade aan de zandsculpturen bij Zand Experience Drenthe en aan de molen de Wachter springen misschien het meest in het oog maar meer inwoners van bijvoorbeeld de Groeve en Zuidlaren hebben de aardbeving met het epicentrum in Kropswolde gevoeld.

GroenLinks kan zich voorstellen dat het verminderen van de gasproductie in de grote velden betekent dat er meer gas gewonnen gaat worden uit de kleinere velden zoals het Annerveense veld of de velden Vries Noord, Midden en Zuid. Aangezien deze velden deels onder het grondgebied van de gemeente Tynaarlo liggen kan dat tot gevolg hebben dat er ook aardbevingen zullen ontstaan met het epicentrum dichterbij of in de gemeente Tynaarlo met als gevolg ook schade in de gemeente Tynaarlo.
Op dit moment is de aandacht gericht op Groningen en het recente rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid spreekt ook alleen over Groningen zowel als het gaat om de analyse van de situatie maar ook bij de conclusies en aanbevelingen.

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:
–  Houdt de gemeente Tynaarlo de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning en de mogelijke gevolgen hiervan in de gaten?
–  Heeft het college inzicht in de kans op en risico’s van aardbevingen in de gemeente Tynaarlo vanwege de gaswinning?
–  Wordt de activiteit en omvang van de productie van de gasvelden die ook onder onze gemeente liggen in de gaten gehouden?
–  Zorgt de gemeente Tynaarlo, in samenwerking met buurgemeenten en de provincie, dat op alle niveaus duidelijk wordt dat ook   Tynaarlo te maken heeft met aardbevingen als gevolg van gaswinning?
– Zorgt de gemeente Tynaarlo, in samenwerking met buurgemeenten en de provincie, dat Tynaarlo ook, naar rato, betrokken is bij oplossingen en compenserende maatregelen? Dit gelet op de uitspraak van de woordvoerder van de NAM (zie De Oostermoer van 18-2-2015) dat de inwoners in Tynaarlo met schade nergens op hoeven te rekenen omdat Tynaarlo buiten het contourengebied ligt.


Meer berichten over: