Grote belangstelling info-avond Vries Zuid

Geplaatst op: dinsdag 18 december 2018

Donderdag 13 december hield de gemeente een informatieavond over de ontwikkeling van woningbouw in Vries Zuid. Zie ook het eerdere bericht op deze site. De belangstelling was groot.
Op 30 oktober 2018 gaf de gemeenteraad opdracht aan B&W om een startnotitie te ontwikkeling die uitgaat van de bouw van 40 tot 75 nieuwe woningen. Hierin worden de kaders en de uitgangspunten voor de wijkontwikkeling beschreven. De startnotitie wordt naar verwachting in maart 2019 behandeld in de gemeenteraad.

Proces
Tekeningen werden donderdag nog niet gepresenteerd. De gemeente wilde geïnteresseerden wel alvast informeren over het aankomende proces. Wethouders Pepijn Vemer (wonen en overheidsparticipatie) en René Kraaijenbrink (ruimtelijke ordening), en planeconoom David Inden namen de aanwezigen mee in wat er nodig is om een woonwijk te ontwikkelen. En hoe de gemeente denkt haar inwoners hierbij te betrekken.

Een beter plan met breed draagvlak
Vemer benadrukte donderdag waarom inwonersparticipatie belangrijk is voor de ontwikkeling van Vries Zuid. “Het zorgt ervoor dat we een beter plan krijgen, dat aansluit bij wat het dorp nodig heeft. Zowel in het aantal woningen als in woningsoorten. In elke fase van het proces krijgen toekomstige bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden een passende rol. Daardoor kunnen wij als gemeente de juiste keuzes maken, die kunnen rekenen op een breed draagvlak.”

Ambitieuze planning
De verwachting is dat eind 2020 gestart kan worden met de uitgifte van de eerste kavels. Een aantal inwoners vroeg zich af of dat niet sneller kan. Een begrijpelijke vraag, vindt Kraaijenbrink. “Vries zit al jaren te springen om nieuwe woningen. Dit college maakt daar werk van. We hebben echter te maken met wet- en regelgeving en verplichte inspraaktermijnen. We hebben een ambitieuze planning opgesteld die erop gericht is dat er zo snel mogelijk gebouwd wordt in Vries Zuid.”


Meer berichten over: