GS Drenthe kiest voor investeren in Groningen Airport Eelde

Geplaatst op: dinsdag 22 november 2016
Investeren in Groningen Airport Eelde (GAE) biedt het beste perspectief voor Noord-Nederland. Dat is de belangrijkste conclusie uit het voorstel over de toekomst van de Noordelijke luchthaven dat het Drentse college van Gedeputeerde Staten vandaag aan Provinciale Staten stuurt. GS stellen PS hierin voor om het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’ aan te wijzen als voorkeursalternatief. De belangrijkste motivatie hiervoor is dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee ook voor de gewenste groei van de werkgelegenheid in de regio.

GS komen tot deze voorkeur op basis van de resultaten van de strategische verkenning, de informatiebijeenkomst van 24 oktober, de inbreng van de verschillende fracties tijdens de opiniërende commissiebehandeling en de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie. De consultatie sloot op 7 november. Hierbij sprak 86% van de 2597 respondenten een voorkeur uit voor het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’.

Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de drie gemeenteraden besluiten naar verwachting medio december over de gewenste ontwikkelrichting voor Groningen Airport Eelde. Daarna zullen de aandeelhouders het alternatief verder uitwerken. In het voorjaar van 2017 volgt een dekkingsvoorstel voor de benodigde investering die in totaal wordt begroot op € 46 miljoen, waaronder een routefonds van € 10 miljoen. De komende maanden zullen de aandeelhouders op zoek gaan naar aanvullende publieke en private dekkingsbronnen, te beginnen bij een bijdrage vanuit het noordelijk bedrijfsleven.

Aanleiding In 2015 hebben de aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, besloten een strategische verkenning uit te laten voeren naar de toekomst van Groningen Airport Eelde. Aanleiding waren achterblijvende groeivooruitzichten en de afnemende liquiditeitspositie van de luchthaven. Ook bleek de noodzaak voor een aantal investeringen, bijvoorbeeld in


Meer berichten over: