Henk Lammers (CDA) benoemd als waarnemend wethouder

Geplaatst op: dinsdag 14 februari 2017

Het college van B&W stelt de gemeenteraad vanavond voor om de heer Lammers uit Zuidwolde te benoemen als waarnemend wethouder. Hij vervangt Theun Wijbenga, die zijn functie door ziekte langdurig niet kan vervullen.

De nieuwe wethouder was vanaf 2007 Statenlid, wethouder in gemeente De Wolden en bestuurder van het voormalige waterschap Reest en Wieden. Nu is hij fractievoorzitter van het CDA in het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Portefeuille
De volgende werkzaamheden behoren tot de portefeuille van wethouder Lammers:

–    Groen, milieu, afval en duurzaamheid
–    Waterhuishouding en riolering
–    Wegen, openbare verlichting, verkeer en vervoer (lokaal)
–    Arbeidsmarktparticipatie
–    Groningen Airport Eelde

Voortvloeiend uit deze portefeuille neemt Lammers ook diverse bestuurlijke taken over van Wijbenga. Hieronder vallen onder andere:

–    Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
–    Waterleidingmaatschappij Drenthe
–    Agenda voor de Veenkoloniën
–    Eems Dollard Regio
–    Werkplein Drentsche Aa
–    Samenwerking Werkplein Drentsche Aa en Alescon
–    Dagelijks en algemeen bestuur Alescon


Meer berichten over: