Inwoners Bunne, Winde en Bunnerveen werken aan hun landschap

Geplaatst op: donderdag 30 november 2017

Het college van B &W Tynaarlo stelt samen met de provincie Drenthe ruim € 40.000,- beschikbaar aan Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen. Daarmee gaan inwoners van deze dorpen aan de slag met hun omgeving. Samen met Landschapsbeheer Drenthe is een plan opgesteld waarin erven natuurvriendelijker en bermen en overhoekjes bloemrijker worden. Het plan verhoogt hiermee de biodiversiteit en versterkt de landschappelijke kwaliteit in het gebied.

Reeks van activiteiten
Aanleiding voor het plan is een in 2016 gehouden enquête ‘Het landschap rondom Bunne-Winde-Bunnerveen’. Uit deze enquête bleek onder andere dat veel inwoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het landschap. Het plan omvat een reeks van activiteiten zoals de aanplant van heggen en houtsingels en het inzaaien van bermen, braakliggende gronden en overhoekjes met streekeigen bloemenmengsels. Ook de aanleg van takkenrillen, boomgaarden en solitaire bomen maken deel uit van het plan. Per erf wordt een plan gemaakt. Wethouder Miriam van Dijk is enthousiast over dit dorpsinitiatief. “Het college bezocht onlangs deze dorpen. We troffen een bevolking die zeker de handen uit de mouwen steekt. De saamhorigheid is er beslist en dit plan is daar een mooie toevoeging aan. Het plan is niet alleen in deze dorpen goed uit te voeren, maar het is ook een goed voorbeeld voor andere dorpen.”


Meer berichten over: