Inwoners tevreden over kwaliteit maatschappelijke ondersteuning

Geplaatst op: donderdag 29 juni 2017

Uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat inwoners van Tynaarlo tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening als het gaat om maatschappelijke ondersteuning. Meer dan 400 inwoners hebben meegedaan aan het onderzoek, dat CMO STAMM voor meerdere Drentse gemeenten uitvoerde. Vergeleken met andere Drentse gemeenten wijkt Tynaarlo niet veel af van het gemiddelde.

Goede scores
Uit de resultaten blijkt dat Tynaarlo hoger scoort op de bekendheid van de cliëntondersteuning dan het gemiddelde in Drenthe. We scoren ook hoog op het samen met een medewerker zoeken naar een oplossing. De tevredenheid over het contact met de gemeente is op alle fronten (luisteren, deskundigheid en oplossing bieden) verbeterd. Opvallend is dat 71% van de cliënten door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven heeft. Dit is een hoog percentage, maar in 2015 was dit percentage 78%. Cliënten nemen vooral contact met de gemeente op omdat ze het huishoudelijk werk niet meer aankunnen, of omdat ze nergens meer naartoe kunnen doordat ze geen vervoer hebben. De meeste cliënten ontvangen hulp bij het huishouden, hebben een collectief vervoerspasje of een rolstoel.

Jaarlijks onderzoek
Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Het onder- zoek is gericht op de vraag hoe cliënten de kwaliteit van onze maatschappelijke ondersteuning ervaren. Er zijn tien vragen die iedere gemeente verplicht moet stellen. Dit maakt het mogelijk om gemeenten onderling te vergelijken. Deze vragen gaan over het contact met de gemeente, over de kwaliteit van de ondersteuning en over wat de ondersteuning voor de cliënt heeft opgeleverd.

Wat gaan we doen met deze resultaten?
Wethouder Henk Berends is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. “Maar dat bete- kent niet dat we achterover kunnen leunen. Uit de resultaten blijkt dat het belangrijk blijft om actief informatie te verstrekken over de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast is er constant aandacht voor de bekendheid van de sociale teams. We gaan op advies van experts onderzoeken of we kunnen aansluiten bij lokale initiatieven. Dit bevordert een laagdrempelige benadering van leden van de sociale teams. Daarnaast zijn we druk bezig met het opzetten van een sociale kaart, waardoor ons ondersteuningsaanbod meer bekendheid krijgt.”