Jongeren MBO op stage in Duitsland

Geplaatst op: woensdag 4 februari 2015

Project grensoverschrijdende zorg.
Deze week starten twintig Nederlandse jongeren een stage in ziekenhuizen in Duitsland. Dit gebeurt binnen het project grensoverschrijdende zorg van het Netwerk ZON. Daarnaast zijn er nog eens vijftig stageplaatsen in verpleeghuis- en thuiszorg beschikbaar.

Er is in Noord-Nederland een tekort aan stageplaatsen voor mbo-studenten. Door de stageplaatsen in Duitsland kunnen de jongeren toch door met hun opleiding. Gedeputeerde Van der Tuuk: ‘Het is fantastisch dat we op deze manier kunnen
samenwerken met onze Duitse buren. Voor de Nederlandse jongeren is dit een enorme uitdaging en een geweldige kans om hun opleiding te vervolgen. Tegelijkertijd is het mooi meegenomen dat ze kennis op doen over de Duitse taal.
Ik wens ze heel veel plezier en succes’. Eind januari kwamen al zo’n twintig Nederlandse werkzoekenden met vijf Duitse werkgevers in de zorg bijeen bij het UWV in Emmen. Deze werkgevers hebben concrete vacatures. In Duitsland is een tekort aan leerlingen en vakkrachten op het gebied van zorg en welzijn. Het UWV ondersteunt de werkzoekenden in het verkennen van de mogelijkheden voor werken in Duitsland en de gevolgen hiervan voor sociale zekerheid, ziektekostenverzekering. Zo gaat bijvoorbeeld het solliciteren in Duitsland al anders dan in Nederland, dat begint al bij het curriculum vitae.

Netwerk ZON is het netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Netwerk ZON wordt gevormd door de vijf samenwerkende onderwijsinstellingen (de ROC’s Noorderpoort, Alfa-college, ROC
Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen). Aan de netwerkorganisatie zijn door middel van de platforms verbonden: 12 vmbo-scholen, Calibris, 120 zorg- en welzijnsinstellingen
en ZorgpleinNoord.


Meer berichten over: