Kans voor nieuwe ideeën

Geplaatst op: woensdag 20 april 2016

Het college van B&W wil nieuwe ideeën een kans geven. En wanneer die activiteit eenmaal georganiseerd is, moet de organisatie zélf voor de financiering van toekomstige edities zorgen. “Dat past ook bij onze rol- en taakopvatting,” vertelt wethouder Hofstra. “De gemeente jaagt initiatieven uit de samenleving aan om tot een bruisend activiteitenaanbod voor alle inwoners te komen. Tegelijkertijd moet er voldoende draagvlak zijn voor die activiteiten. Clubs en verenigingen danken immers hun bestaansrecht aan de leden die zich aansluiten. En niet aan de jaarlijkse financiële subsidie van de gemeente. Doel is dan ook dat zij voor hun bestaansrecht minder afhankelijk worden van de gemeente.”


Meer berichten over: