Kantines van sporthallen en MFA’s in eigen beheer

Geplaatst op: donderdag 28 september 2017

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het beheer van alle kantines in sporthallen en multifunctionele accommodaties (mfa) vanaf 2018 gefaseerd onder te brengen bij de gemeente. Wethouder Nina Hofstra vertelt dat deze gebouwen nu door diverse partijen, op verschillende manieren beheerd worden. En dat er zich op korte termijn in Zuidlaren en Yde een natuurlijk moment voordoet om daar eenheid in aan te brengen. “Behoefte en tevredenheid van gebruikers staan hierbij voorop, waarbij gastheerschap en een brede toegankelijkheid voor ons de belangrijkste uitgangspunten zijn. Want dit zijn de gebouwen voor onze sporters, verenigingen en vrijwilligers.” Uit de gesprekken die de gemeente hierover met de gebruikers voert, blijkt dat zij flexibiliteit, continuïteit, gastheerschap en zorg voor ‘hun’ gebouw het belangrijkst vinden. “Dit kwaliteitsniveau kunnen wij onze inwoners het beste bieden wanneer we zelf het beheer gaan doen,” aldus Hofstra. “Het beheer gaan we per gebouw samen met de gebruikers opbouwen, waardoor we zoveel mogelijk maatwerk kunnen leveren.”

Kwaliteit en uitvoering

Beheerders worden straks door de gemeente aangesteld en aangestuurd. Hofstra: “Dan kunnen we direct sturen op kwaliteit en uitvoering. Want dit is geen baan van negen tot vijf. We willen beheerders die zichzelf zien als gastheer en het gebouw als hun eigen huiskamer beschouwen, zoals de huidige beheerder van de MFA in Yde zo mooi naar mij toe verwoorde.” Wethouder Hofstra ziet in deze aanpak bovendien ook kansen om mensen op een goede en sociale manier ‘terug’ naar de arbeidsmarkt te begeleiden. “Zodra het beheer goed loopt, kunnen we aanvullende werkervaringsplaatsen en stageplekken bieden. Deze mensen komen dan terecht in een groot netwerk van verenigingen en vrijwilligers, met veel sociale en zakelijke contacten. Onze ervaring is dat mensen in zo’n netwerk elkaar graag helpen om aan een reguliere baan te komen.”
Gefaseerde overgang van beheer
De gemeente neemt het beheer van de huidige zes partijen over zodra zich er een natuurlijk moment voordoet. Begin 2018 neemt de gemeente het beheer van Sporthal De Zwet in Zuidlaren over van Alescon. Het is de intentie om ook de beheerder van de mfa in Yde vanaf dat moment in gemeentelijke dienst te nemen. Naar verwachting volgen in 2019 sporthal De Kamp in Vries en de nieuwe sporthal in Eelde. Omdat er geen directe aanleiding is voor het overdragen van het beheer van de mfa’s in Zeijen en Eelderwolde blijft het daar voorlopig zoals het is.


Meer berichten over: