LAOS presenteert voorlopig stedenbouwkundig plan tijdens laatste ontwerpsessie Vries Zuid

Geplaatst op: dinsdag 17 december 2019

Donderdag 12 december vond in het gemeentehuis in Vries de vierde en laatste ontwerpsessie plaats van Vries Zuid. Een avond waar deelnemers met belangstelling naar uitkeken, omdat een voorlopige stedenbouwkundige schets van de nieuwe wijk werd gepresenteerd.

Voorlopig plan
Het voorlopige plan is het resultaat van de eerste drie ontwerpsessies en gaat uit van een parkachtig deel in het noorden van het plangebied. In dit laagst gelegen gebied is ruimte gemaakt voor waterberging. Via een groen ingerichte entree aan de Asserstraat kom je in het middendeel van de wijk. Hier wordt een dorps karakter gecreëerd door licht slingerende wegen en een brede groene strook in het midden. In het zuidelijk deel komt een aantal vrijstaande woningen, waarbij aandacht wordt besteed aan een karakteristieke dorpsrand.

Intensief traject
Het voorlopige plan wordt de komende weken verder uitgewerkt en kan nog wijzigen. Pepijn Vemer, wethouder participatie, laat na afloop weten tevreden te zijn over het participatieproces. “Al vanaf de eerste avond was de belangstelling groot en is er goed met elkaar gediscussieerd. In vier avonden hebben toekomstige bewoners, omwonenden en andere belangstellenden met elkaar gesproken over wat Vries zo uniek maakt en hoe dat terug te zien moet zijn in de nieuwe wijk. In zeer korte tijd hebben onze inwoners een stevig fundament gelegd voor de komende dorpsuitbreiding.”

Keuzes maken
Vemer benadrukt nog wel dat niet alle wensen gerealiseerd kunnen worden. “Over veel dingen zijn deelnemers het eens. Maar nu de plannen concreter worden, merk je ook dat de meningen soms verschillen. Het is goed dat we daarover het gesprek voeren. Uiteindelijk leidt dat tot een goed plan dat samen met inwoners tot stand is gekomen. Tegelijkertijd moet het plan passen binnen de kaders zoals de gemeenteraad heeft vastgesteld. Dat betekent per definitie dat we keuzes moeten maken. Maar ik vind dat we een basis hebben gelegd voor een prachtige woonwijk. Het is aan het college en gemeenteraad om daar hun afwegingen in te maken.”
LAOS Landschapsarchitecten werkt de schets van Vries Zuid de komende weken uit tot een stedenbouwkundig plan. In februari wordt het definitieve plan gepresenteerd tijdens een inloopavond. Naar verwachting kan het plan in april, samen met het beeldkwaliteitsplan en een voorontwerp bestemmingsplan, ter besluitvorming worden behandeld in de gemeenteraad.


Meer berichten over: