Leefbaarheidsfonds voor krachtige kernen en dorpen

Geplaatst op: woensdag 20 april 2016
Net als vorig jaar stelt de gemeente Tynaarlo in 2016 een bedrag van bijna € 50.000 beschikbaar voor eenmalige projecten van haar inwoners. Projecten die bijdragen aan het behoud of de verbetering van de lokale leefbaarheid. Het geld is ondergebracht in het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo.
Samen de leefbaarheid bevorderen
Wethouder Nina Hofstra: “op initiatief van raadslid Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo is in 2015 het Leefbaarheidsfonds opgericht. Hiermee wil de gemeenteraad de leefbaarheid binnen wijken en dorpen bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan een trapveldje, of een bankje voor ouderen. Daar dragen we graag aan bij, mits de aanvragers de eigen inzet vanuit de wijk of het dorp duidelijk kunnen aantonen.”
De gemeente draagt minimaal € 200 en maximaal € 5.000 bij aan zo’n project. Deze bijdrage betreft met name de financiering van de benodigde materialen. Werkloon en (buurt)feesten vallen buiten de regeling. Groepjes van minimaal tien inwoners kunnen samen een aanvraag indienen. Verenigingen en instellingen die al een subsidierelatie hebben met de gemeente, zijn van deelname uitgesloten. Voorwaarde is dat het initiatief eenmalig van aard is en dat het eindproduct openbaar toegankelijk is en voor iedereen te gebruiken. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, en op=op. Meer informatie over het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Tynaarlo is te vinden in het Digitaal Loket van de gemeente op https://mijn.tynaarlo.nl (zoekterm: leefbaarheidsfonds)

Meer berichten over: