Meer geld voor fietspaden

Geplaatst op: woensdag 17 september 2014

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben het subsidiekader ‘Kwaliteitsimpuls fietspaden’ vastgesteld. Op basis van deze regeling kunnen gemeenten en terreinbeheerders in Drenthe een bijdrage ontvangen van 1/3 van de projectkosten voor de verbetering van fietspaden in Drenthe. Hiermee wordt een totale investering gerealiseerd van 6 miljoen euro.

Het geld is in brede zin beschikbaar voor de fietspaden in Drenthe. Gemeenten en terreinbeheerders kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om een recreatief fietspad op te knappen of een stukje ontbrekend fietspad aan te leggen om zo een snellere route voor forensen te realiseren. De subsidieregeling levert daarmee een bijdrage aan de ambities van de Fietsnota Drenthe die eerder dit jaar is vastgesteld. Naast het verbeteren van de fietspaden is verkeersveiligheid ook een belangrijk thema. ‘Jongeren moeten in Drenthe op een veilige manier naar school kunnen fietsen”
stelt gedeputeerde Henk Brink.

Wegbeheerders kunnen tot 1 november projecten indienen. Vervolgens bepaalt de provincie welke projecten een bijdrage ontvangen. Het Recreatieschap Drenthe
krijgt daarin een adviserende rol.


Meer berichten over: